Sappho's historie

Zang en muziekvereniging Sappho Hoorn
Liederentafel Sappho
Eigen clubgebouw Gedempte Turfhaven Hoorn
Concert Dorpskerk Zwaag
Overdracht Vaandels Van Sappho naar het West-Fries museum
Akte van schenking
Bewaarblik van de Eenhoorn en trommel met Medailles
Bijbehorende versierselen
Embleem
Voorzitter Margot overhandigt de Eenhoorn aan Ad Geerdink
De vaandels op weg naar een nieuw onderkomen
Recensie NHD 3 februari 2020
Van zangvereniging naar projectkoor
Repetitie projectkoor januari 2020