Laatste nieuws

Saphho hervat de repetities weer op dinsdag 10 november. Daarvoor wordt een repetitierosster gemaakt.

Koor - en projectleden worden via de Nieuwsbrief geïnformeerd. 

 

 

Bericht van het projectteam

Koorprojectleden en een ieder die interesse heeft in ons project. 

 

In vervolg op de laatste berichten en ontwikkelingen rond Corona heeft het projectteam in overleg met de dirigent besloten de repetities op te schorten gedurende de maand oktober.  Sappho volgt hierbij de adviezen van Koornetwerk Nederland. 

Het projectteam zal in overleg met de dirigent op zoek gaan naar nieuwe data voor de concerten. 

Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en plannen en hopen iedereen te zijner tijd in goede gezondheid op de repetities aan te treffen.

Let een beetje op jezelf en je naasten en blijf gezond!

 

Met vriendelijke groet,
namens het projectteam,

Margot Bakels - voorzitter

Sappho in coronatijd

Noord-Hollands Dagblad 2 februari 2020