Sappho's project

18-05-2020

Repeteren in coronatijd

Repeteren in coronatijd

Bericht van de voorzitter

De verschillende berichten over de mogelijkheden om wel of niet te repeteren met een koor buitelen over elkaar heen. We hoorden dat er navraag gedaan was bij het RIVM of zingen mogelijk was, natuurlijk met in achtneming van de 1,5 meter afstand. De reactie van het RIVM leek positief: koren vallen onder culturele instellingen. 

Bij de persconferentie van premier Mark Rutte op 6 mei hoorden we immers ook al dat een aantal maatregelen werd versoepeld. Als alles zich positief blijft ontwikkelen, kunnen er na 1 juni bijeenkomsten van maximaal dertig personen plaatsvinden, mits daarbij de 1,5 meter in acht genomen wordt. Máár aan het einde van diezelfde persconferentie antwoordde Mark Rutte desgevraagd: “Plekken waar mensen luid zingen of luid schreeuwen, zoals in een stadion of in een kerk, dat zijn plekken waar het virus zich makkelijk kan verspreiden.”  

Er bestaan dus twijfels over de gevolgen van zingen in een koor. Dat heeft te maken met de ademstromen. Bij zingen wordt diep in- en uitgeademd. In de luchtstomen kunnen kleine deeltjes vocht zitten, aerosolen, waarop de virusdeeltjes zich kunnen verspreiden.

Daar is wel onderzoek naar gedaan, maar de uitkomst van diverse onderzoeken is niet eenduidig. Er moet dus meer onderzoek komen. 

Dat sterkt ons in het besluit, dat we moeten vasthouden aan ons plan B.

Hopelijk kunnen we in oktober met een groot projectkoor repeteren, zodat we in februari kunnen concerteren. 

 

Vervolg juni 2020.

Het bestuur gaat samen met de dirigent op zoek naar geschikte locaties waar Sappho groepsgewijs kan repeteren, conform de maatregelen betreffende covid-19.

Houd daarom deze website in de gaten, mocht je interesse hebben in deelname aan het project Oenema-Vivaldi. (zie ook informatie hieronder)