Sappho's project

14-03-2020

Magnificat en Gloria

Magnificat en Gloria

Het Magnificat van Bart Oemena

Lofzang van Maria voor koor, solisten, muziekinstrumenten, deels op de oorspronkelijke Latijnse tekst, deels op eigentijdse teksten van Anne-Marie Verbaan.

Het Magnificat is te vinden in het evangelie volgens Lucas. De naam 'Magnificat' dankt het lied aan de eerste woorden in de Latijnse versie, Magnificat anima mea Dominum, wat betekent '(mijn ziel) verheerlijkt de Heer'. De auteur van het derde evangelie beschrijft hoe Maria bij haar bezoek aan haar nicht Elisabeth de tekst uitspreekt als de beide zwangere vrouwen elkaar volgens het verhaal ontmoeten.

Het 'Magnificat' rijmt als het ware op de Lofzang van Hanna (Bijbel), de moeder van de profeet Samuel, zoals opgetekend in het eerste boek Samuel.

 

Bart Oemena is zanger, componist en arrangeur.

In het verleden heeft Sappho zijn Requiem voor Alzheimer enkele malen uitgevoerd. De laatste keer was dat in november 2018.

 

 Het Gloria van Antonio Vivaldi

Voor koor, orkest, twee sopranen en alt.

 

Met het Gloria in de mis wordt er een link gelegd tussen hemel en aarde. Het is het gezang dat de engelen aanheffen wanneer God op aarde in een kribbe is gekomen. De hemel opent zich en drommen engelen vullen de kerkruimte om dit met aardse gelovigen te zingen. Vivaldi schreef zijn beroemde Gloria in D waarschijnlijk in 1715 voor de ‘engeltjes’ van het Pio Ospedale, een meisjesweeshuis in Venetië.

De dames zongen dit Gloria achter de schermen in de kerk, omdat de aanblik van deze vrouwen wel eens kon afleiden van de gedachte aan God. Het Gloria in D klinkt hemels en machtig, het roept precies het gevoel op dat past bij het ‘glorieuze’ moment in de mis dat de hemel zich lijkt te openen. Je moet je dan voorstellen dat je ook in een kerk bent waar dat gevoel in beeld wordt bevestigd.

Beeld, ruimte, liturgie en muziek kunnen dan perfect samenvallen.

 

Antonio Vivaldi (1678), Italiaanse violist, priester en componist, schreef meer dan zevenhonderd composities in het instrumentale als het vocale genre.  

 

Kijk voor praktische informatie op de contactpagina en op  het aanmeldformulier .